Stránky STREET CLUBU

Tak jo.. kdo jsme??? Jsme skupina mladých lidí, navíc křesťanů, kteří jsme se rozhodli dělat věci pro lidičky z našeho okolí, pro lidičky ve věku od...do... :) co děláme, proč a jak a zač?? a tom více na těch to skorostránkách :)

Porůznu

Kdo se k čemu upsal a kdo si koho kupil na HAZARD STREETU...

Takže kdo koho obdivuje?
 
INA obdivuje Aniu.
KAROLÍNA obdivuje Danču.
DENČA obdivuje Karin.
DAN obdivuje Andreu.
DAN obdivuje Danču.
 
Kdo koho odprovází domů pěšky?
 
KARIN odprovází Jirku.
ANIA odprovází Denču.
PAJIN odprovází Aniu.
 
Kdo zve koho na kofolu?
 
JIRKA zve Karin.
JIRKA zve Anys.
JINDRA zve Karolínu.
JINDRA zve Andreu.
DENČA zve Aniu.
DENČA zve Karolínu.
DAN zve Danču.
DAN zve Andreu.
 
Kdo ukáže na člověka, kterému má upsaný říct „Dobrý den, nemám rád komáry“?
DANČA to řekne člověku, na kterého ukázala Ania.
KARIN to řekne člověku, na kterého ukázala Danča.
ANYS to řekne člověku, na kterého ukázala Danča.
INA to řekne člověku, na kterého ukázala Denča.
ALČA to řekne člověku, na kterého ukázala Danča.
JIRKA to řekne člověku, na kterého ukázala Anys.
JINDRA to řekne člověku, na kterého ukázala Karolína.
JINDRA to řekne člověku, na kterého ukázala Andrejka.
JINDRA to řekne člověku, na kterého ukázala Danča.
 
Kdo koho povozí na koníčku?
ANYS vozí Aniu.
KÁMEN/HONZA vozí Jindru.
PAJIN vozí Jindru.
PAJIN vozí Jindru.
 
Kdo komu bude na chatě sloužit 2 hodiny?
DANČA bude sloužit Denči.
KARIN bude sloužit Jindrovi.
KAROLÍNA se z tohoto úkolu sama vykoupila.
JINDRA bude sloužit Anii.
KÁMEN bude sloužit Karol.
DENČA bude sloužit Anys.
 
 
 
Kdo komu bude na chatě říkat „Pane“?
JIRKA bude říkat „Pane“ Anys.
DANČA bude říkat „Pane“ Karin.
ANYS bude říkat „Pane“ Andrejce.
ANIA bude říkat „Pane“ Denči.
KAROL bude říkat „Pane“ Andrejce.
JINDRA bude říkat „Pane“ Denči.
KÁMEN bude říkat „Pane“ Andrejce.
ALČA se z tohoto úkolu sama vykoupila.
ANIA bude říkat „Pane“ Denči.
PAJIN bude říkat „Pane“ Anys.
 
Kdo koho bude drbat ve vlasech?
INA podrbe ve vlasech Andreu.
 
Kdo komu namasíruje záda?
INA namasíruje záda Karol.
ANYS namasíruje záda Denči.
ANDREA namasíruje záda Karol.
DENČA namasíruje záda Andrejce.
DAN namasíruje záda Anys.
DAN namasíruje záda Pajinovi.
 
Kdo komu splní přání? A jaké?
JIRKA splní přání Karol – půl hodinový výstup s cílem všechny pobavit, taky nějaký proslov pro všechny
JINDRA spolní přání Andrejce – oholit si jedno lýtko
 
Kdo komu zazpívá písničku na přání?
ANIA zazpívá Andrejce.
ANDREJKA zazpívá Karol.
PAJIN zazpívá Anii.
 
Žádné komentáře
 
v případě dotazu kontaktujte "Denču" na emailu "denisa.rohrer@seznam.cz" anebo...doplníme později :)